Vertrouwenspersoon

Vrijwilliger gezocht

Vertrouwenspersoon (seksuele)intimidatie, integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Over mij


Naam::            

Email:              vertouwenspersoon@polarbear-technicaldiving.nlLees hier de gedragscode.

Vertrouwenspersoon


Waarvoor kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Onze vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen de duikschool als het gaat om ongewenst gedrag. Het is voor een ieder prettig (instructeur, lid, cursist, klant)  om met zijn/haar problemen bij iemand terecht te kunnen zodat het opgelost wordt. Er zijn een aantal verschillende soorten ongewenst gedrag zoals geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie. Onze vertrouwenspersoon zorgt voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt.

Eventueel zal ze in gesprek gaan met de betrokken personen.

Seksuele intimidatie

Elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag in de werkomgeving, die een werknemer tegen wie het is gericht, als ongewenst ervaart. Dit kan verbaal zijn, maar ook non-verbaal: het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms), aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Daarnaast kan seksuele intimidatie fysiek zijn. Dat zijn alle vormen van ongewenst lichamelijk contact: een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten.

Intimidatie

Iemand angst aanjagen of onder druk zetten door psychisch of fysiek geweld of door te dreigen op welke manier dan ook.

Pesten

Herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegeniemand zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon, bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek, fysiek aanvallen of bedreigen. Pesten kan ook minder direct: iemand isoleren, buitensluiten en negeren of roddelen, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen verspreiden.

Integriteit

Schending van integriteit, niet houden aan richtlijnen van de organisaties, niet houden aan wet en regelgeving.

Discirminatie

Direct of indirect onderscheid op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid of geslacht. Discriminatie kan zich uiten in pestgedrag of (seksueel) intimiderend gedrag.

Ongewenst gedrag

Denk hierbij overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, roekeloos of gevaarlijk (duik)gedrag. afspraken niet nakomen etc.

Vrijwillige vacature

Vertrouwenspersoon (seksuele)intimidatie, integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Over mij


Tekst volgt

Tekst Volgt

Naam::            Vrijwillige vacature

Email: