Vertrouwenspersoon

Marjolein de Bruijn

Vertrouwenspersoon (seksuele)intimidatie, integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Over mijIk ben Marjolein en al van jongs af aan een echt watermens. Zodra mijn vriend erachter kwam dat ik al van kinds af aan wilde leren duiken zijn we aan onze duikopleidingen begonnen. Inmiddels duik ik 6 jaar en ben al meerdere jaren lid van deze duikschool. Hier heb ik verschillende duikopleidingen gevolgd en ook ondersteun ik bij verschillende leuke activiteiten. Ik ben erg enthousiast over de natuur onderwater, groot en klein maar ook de wrakken die op de bodem liggen. Inmiddels heb ik al wat mooie buitenlandse duiklocaties bezocht in CuraƧao, Indonesiƫ en Egypte. In Nederland vind ik het heerlijk om te duiken, nieuwe plekken te ontdekken maar ook om skills te oefenen.


Voor mij is duiken een heerlijke hobby waar ik veel plezier uit haal en ook gezelligheid met iedereen aan de waterkant. Ik vind dat dit voor iedereen zo zou moeten zijn op elk moment. Daarom zet ik mij in als vertrouwenspersoon binnen onze duikschool. Ik ben per email bereikbaar op het genoemde adres en aan de waterkant kun je altijd even naar mij toe komen!

Naam::            Marjolein de Bruijn

Email:              marjolein@polarbear-technicaldiving.nlLees hier de gedragscode.

Vertrouwenspersoon


Waarvoor kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Onze vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen de duikschool als het gaat om ongewenst gedrag. Het is voor een ieder prettig (instructeur, lid, cursist, klant)  om met zijn/haar problemen bij iemand terecht te kunnen zodat het opgelost wordt. Er zijn een aantal verschillende soorten ongewenst gedrag zoals geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie. Onze vertrouwenspersoon zorgt voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt.

Eventueel zal ze in gesprek gaan met de betrokken personen.

Seksuele intimidatie

Elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag in de werkomgeving, die een werknemer tegen wie het is gericht, als ongewenst ervaart. Dit kan verbaal zijn, maar ook non-verbaal: het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms), aanstaren of seksueel gerichte gebaren. Daarnaast kan seksuele intimidatie fysiek zijn. Dat zijn alle vormen van ongewenst lichamelijk contact: een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden en verkrachten.

Intimidatie

Iemand angst aanjagen of onder druk zetten door psychisch of fysiek geweld of door te dreigen op welke manier dan ook.

Pesten

Herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegeniemand zich niet kan verdedigen. Pestgedrag kan direct gericht zijn tegen de persoon, bijvoorbeeld kleinerende en vernederende opmerkingen, voortdurende kritiek, fysiek aanvallen of bedreigen. Pesten kan ook minder direct: iemand isoleren, buitensluiten en negeren of roddelen, kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen verspreiden.

Integriteit

Schending van integriteit, niet houden aan richtlijnen van de organisaties, niet houden aan wet en regelgeving.

Discirminatie

Direct of indirect onderscheid op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid of geslacht. Discriminatie kan zich uiten in pestgedrag of (seksueel) intimiderend gedrag.

Ongewenst gedrag

Denk hierbij overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, roekeloos of gevaarlijk (duik)gedrag. afspraken niet nakomen etc.

Vrijwillige vacature

Vertrouwenspersoon (seksuele)intimidatie, integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Over mij


Tekst volgt

Tekst Volgt

Naam::            Vrijwillige vacature

Email: