NOB Specialisaties

NOB Specialisaties

Droogpakduiken


Nederland is een land met een gematigd klimaat, iets dat voor duikers betekent dat er ’s zomers zonder problemen met een natpak kan worden gedoken. Voor de duikers die ook in de winter willen duiken, is het natpak echter wat fris: naast het semi-droogpak is een droogpak dan toch wel aantrekkelijk. Aangezien het droogpakduiken echter aanzienlijk verschilt van het duiken in een natpak- of semi-droogpak, heeft de NOB de specialisatie droogpakduiken ontwikkeld.


Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

- voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;

- de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;

- in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden.


Onderwaterfotografie basis


Is fotograferen je passie en denk je er wel eens over na om deze hobby ook onderwater te beoefenen? Dan is de specialisatie digitale onderwaterfotografie wellicht iets voor jou!


Leerdoelen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Onderwaterbiologie


Introductie Onderwaterarcheologie


Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse en Belgische wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige onderwaterleven!


Leerdoelen

Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:

- kennis opdoen over het leven onder water;

- inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;

- beter leren observeren van het leven onderwater;

- inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;

- door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;

- door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.

Op veel duiklocaties zou je soms wat langer onder water willen blijven: er zijn bijvoorbeeld bijzondere vissen te zien, er ligt een groot wrak dat je wil verkennen of je wil simpelweg langer genieten van het ‘onder water zijn’. Herken je dit gevoel? Overweeg dan eens om de basis nitroxopleiding te volgen, zodat je leert duiken met nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Duiken met een verhoogd zuurstofpercentage - en daardoor een lager stikstofpercentage - geeft je de mogelijkheid om langer onder water te blijven!


Leerdoel

Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Hij heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.

Archeologische vondsten spreken tot de verbeelding. Vooral als het om vondsten onder water gaat. Beroepsarcheologen zoeken aan de hand van aanwijzingen naar voorwerpen, schepen of compleet vergane steden. Maar vaak ook worden er archeologische vondsten gedaan door amateur archeologen.

Deze specialisatie is een introductie in de onderwaterarcheologie. Vragen als ‘Wat is onderwaterarcheologie?’, ‘Met welke wetten en regels heb je als onderwaterarcheoloog te maken?’ en ‘Waar kan ik meer leren over onderwaterarcheologie?’ komen uitgebreid aan de orde. Steeds is de situatie in de Nederlandse wateren als uitgangspunt genomen.


In de Nederlandse wateren ligt nog veel onontdekt archeologisch erfgoed. Dat is niet zo vreemd want Nederlandse activiteiten in het verleden hebben veelal te maken met de zee en de handelsrelatie met andere landen. Een groot deel van dit onder water erfgoed is al boven water komen te liggen. De inpoldering van de Flevopolders heeft bijvoorbeeld voor de ontdekking van het allergrootste tot nu toe bekende scheepskerkhof ter wereld gezorgd.

Nitrox basisHoe ziet de onderwaterwereld er precies uit? Welke planten en dieren komen op welke dieptes voor? En op welke manieren kunnen duikers zich onder water oriënteren? Deze vragen staan tijdens de specialisatie onderwateroriëntatie centraal.


Leerdoelen

De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om

- zich op een aantal manieren onder water te oriënteren;

- vastgestelde afstanden te zwemmen m.b.v. het aantal vinslagen of de benodigde tijd;

- parkoersen in diverse moeilijkheidsgraden te zwemmen.

Onderwaterorientatie


Wanneer de winter z’n intrede doet en er ijs op onze plassen en meren komt te liggen, hoeft dat nog niet te betekenen dat duikers een winterstop moeten gaan inlassen. Integendeel! Altijd al willen deelnemen aan een ijsduik of zelf een ijsduik willen organiseren? Dan is deze specialisatie iets voor jou!

IJsduiken


Wrakduiken


Voor de Nederlandse kust liggen veel wrakken die interessant zijn om op te duiken. Veel van deze wrakken zijn goed bereikbaar, liggen niet diep en zitten bomvol historie uit de tijd van de VOC en de twee wereldoorlogen. Wil jij deze bijzondere plekken graag bezoeken? Volg dan de specialisatie wrakduiken!

In deze specialisatie leer je hoe je een wrakduik maakt, welke materialen je daarvoor nodig hebt, hoe je een wrak vindt en hoe je een wrakduik goed kunt voorbereiden. Ook leer je waar je rekening mee moet houden als je zelf met een boot de Noordzee op gaat en welk onderwaterleven je op wrakken kunt tegenkomen.

Onderwaterbiologie wereldwijd


Wil jij alles weten over populaire duikgebieden buiten Nederland? Wil je meer leren over duiken en de biologie van de Noordwestkust van Europa, de Middellandse Zee, Rode Zee, Caribische Zee, de westkust van Noord-Amerika en Pacifisch Azië? Dan is de specialisatie onderwaterbiologie wereldwijd echt iets voor jou!


Tijdens deze specialisatie verbreed je je kennis over onderwaterbiologie. Je leert meer over de biologie in diverse gebieden in de wereld en je krijgt handvatten hoe je jouw duiken in het buitenland goed kunt voorbereiden.


Deze specialisatie bestaat uit ongeveer vier dagdelen waarbij je de theorie behandelt. Eén van de dagdelen bestaat uit een bezoek aan een aquarium in Nederland, waar je een aantal opdrachten uitvoert. De opdracht in het aquarium mag ook vervangen worden met een duik in het buitenland. Deze duik maak je nadat je de theorie van deze specialisatie hebt gevolgd.

Volgelaatsmasker


Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Zoeken en bergen


In Nederland is een driftduik redelijk goed te plannen. Toch weet iedere duiker dat de natuur zich niet altijd laat voorspellen: zeker in het buitenland komen nog wel eens onverwachte situaties voor met veel stroming. Wil je weten hoe je veilig en prettig kunt driftduiken en hoe het voelt om door een onzichtbare hand door het water te worden geleid? Dan is deze specialisatie iets voor jou!


Tijdens deze specialisatie leer je hoe je op een veilige en fijne manier een driftduik maakt. Ook leer je hoe je voor een groep duikers een driftduik voorbereidt en begeleidt.


Deze specialisatie bestaat uit een dagdeel theorie en twee driftduiken in West-Europees getijdenwater.

Decompressieduiken


Duiken op de Noordzee is een van de ultieme duikmogelijkheden in Nederland. Met de vele wrakken uit de beide wereldoorlogen en een flinke verzameling recent gezonken schepen is het een waar paradijs voor wrakduikers. Veel van deze wrakken liggen op een diepte van rond of voorbij de 30 meter. Met of zonder nitrox zit je dan al snel aan je nultijd en kun je misschien net dat laatste stuk achtersteven niet bekijken. Toch zie je duikers die bijna gelijktijdig met jouw te water zijn gegaan wél dat bijzondere laatste stukje schip bekijken. Duiken met een of meerdere decompressiestops biedt daarbij uitkomst. Dan duik je voorbij je nultijden en moet je doe weten waar je mee bezig bent. Duiken voorbij je nultijden en het maken van decompressiestops vereist kennis, training en ervaring. Daarom kun je deze specialisatie pas volgen tijdens of na de 3*-duikeropleiding. Een specialisatie waarin je voortborduurt op de theorie uit het 3*-boek en een aantal praktijkduiken maakt. Duiken met decompressiestop vergroot je mogelijkheden op de Noordzee maar ook in het buitenland. Je kunt langere duiktijden maken en dus meer zien.

Grotduiktechnieken in Open Water


Grotten hebben van oudsher een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen: blijkbaar zijn we heel benieuwd wat zich in die donkere ruimten onder de grond bevindt! Herkenbaar? Maak dan via deze specialisatie kennis met de basisbeginselen van het grotduiken!

Tijdens deze specialisatie leer je de kennis en vaardigheden om grotduiktechnieken toe te passen in open water. Je maakt kennis met de materialen die gebruikt worden en je leert waar je op moet letten tijdens het maken van een grotduik. Na het volgen van deze specialisatie ben je klaar om een volledig grotduikopleiding bij een andere duikorganisatie te volgen. Deze specialisatie dient dus als introductie van de techniekenLijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!


Je leert hoe je zelfstandig een zoekactie voorbereidt en uitvoert. Ook leer je hoe je hier meerdere duikers bij betrekt. Ook leer je hoe je een voorwerp met een hefballon vanaf de bodem kunt bergen.

Driftduiken